Salarisadministratie

Salarisverwerking

Bij het in dienst nemen van personeel komt er administratief veel op u af. U krijgt te maken met (jaarlijks wijzigende) fiscale en sociale wetgeving, arbeidsrechtelijke verplichtingen en mogelijk ook met een (verplichte) cao-regeling. Dat alles maakt het maken van een correcte loonberekening vaak geen sinecure. Nog los van het tijdsbeslag – tijd die u liever steekt in uw onderneming of organisatie.

De NIRPA-gecertificeerde salarisadministrateurs van Spijker Accountancy kennen de weg in alle relevante wet- en regelgeving en stellen voor iedere medewerker het juiste salaris vast. NIRPA is een kwaliteitswaarborg: de hierbij aangesloten salarisadministrateurs dienen op de hoogte te zijn van belangrijke ontwikkelingen op hun vakgebied door jaarlijkse verplichte permanente educatie te volgen.

Periodiek aangiften

Naast de maandelijkse salarisberekening verzorgen wij voor u de loonaangiften ten behoeve van de belastingdienst. Indien u (verplicht) bij een pensioenfonds bent aangesloten kunnen wij ook daar periodiek opgave doen van salarisgegevens. Ook de aan- en afmeldingen bij de pensioenfondsen kunnen wij voor u verzorgen.

Alle informatie met betrekking tot de salarisverwerking worden om redenen van privacy (AVG) ter beschikking gesteld via een beveiligd loonportal.

Arbeidscontracten

Voor sommige medewerkers kunt u als werkgever aanspraak maken op loonkostensubsidies. Wij kunnen deze subsidies voor u aanvragen.

Loonkostensubsidies

Het komt nog wel eens voor dat afspraken met personeel mondeling worden gemaakt. Wij zijn hier geen voorstander van omdat dit al snel leidt tot (langdurige) juridische procedures als de arbeidsrelatie verstoord raakt.

Het is dan ook verstandig om afspraken met medewerkers schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst of scholingsovereenkomst. Deze kunnen wij voor u opstellen.