Fiscaal

Belastingen

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met verschillende belastingsoorten. Wij zijn op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen en kunnen voor u elke voorkomende belastingaangifte verzorgen. Uiteraard maken wij daarbij waar mogelijk gebruik van de verschillende belastingfaciliteiten die voor ondernemers van toepassing zijn.

Ook kunnen wij u adviseren over de voor u meest aantrekkelijke fiscale rechtsvorm, en u ondersteunen bij het veranderen van rechtsvorm.

Belastingaangiften

Wij kunnen de volgende aangiften verzorgen:

Omzetbelasting

Verkoopt u goederen of levert u diensten dan moet u daarover omzetbelasting afdragen, ongeacht de rechtsvorm van uw onderneming of organisatie. Wij kunnen de aangifte omzetbelasting voor u verzorgen. Dit kan per maand, per kwartaal of per jaar.

Loonheffingen

Als u personeel in dienst heeft worden op de loonsom belastingen en premies ingehouden. Als werkgever dient u deze belastingen en premies af te dragen aan de belastingdienst. Wij kunnen de loonaangifte verzorgen. Dit kan per maand of in specifieke sectoren per 4 weken.

Inkomstenbelasting

Veel Nederlanders hebben jaarlijks te maken met de aangifte inkomstenbelasting, gebaseerd op het inkomen en het vermogen. Wij kunnen deze aangifte voor u regelen. Hierbij maken wij zo veel als mogelijk is gebruik van de zogenaamde VIA-gegevens die de belastingdienst beschikbaar stelt. De aangifte dient vóór 1 mei te zijn ingediend.

Vennootschapsbelasting

Heeft u een besloten vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie dan dient u jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting in te sturen. De aangifte dient vóór 1 juni te zijn ingediend.

Dividendbelasting

Als u de aandelen in een besloten vennootschap heeft en u besluit overtollige winst uit te keren, dan krijgt u te maken met een aangifte dividendbelasting. De aangifte dient binnen 30 dagen na beschikbaarstelling te worden ingediend.

Schenk- en erfbelasting

Ontvangt u een schenking of een erfenis dan dient u hiervoor een aangifte schenk- of erfbelasting te doen.

Rechtsvorm

Als u een onderneming start kiest u vooraf voor een bepaalde rechtsvorm. Deze keuze is bepalend voor welke belasting over de winst moet worden afgedragen. Daarnaast is de rechtsvorm van belang voor het wel of niet lopen van persoonlijke aansprakelijkheid.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid vallen onder de inkomstenbelasting. Bovendien bent u met uw gehele privévermogen hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de éénmanszaak, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de maatschap.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid vallen onder de vennootschapsbelasting. In deze constructie bent u in principe alleen aansprakelijk voor het vermogen dat u in het bedrijf geïnvesteerd heeft. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de stichting en de vereniging.

Wij kunnen u adviseren over de voor u meest geschikte rechtsvorm. Als het vanuit fiscaal oogpunt aantrekkelijker is om bijvoorbeeld uw éénmanszaak om te zetten in de besloten vennootschap, dan hebben wij voldoende expertise om dit proces voor u te begeleiden.