Accountancy

Jaarrekeningen

Het jaarlijkse sluitstuk van de administratie is de jaarrekening. De jaarrekening is in eerste instantie van belang voor de ondernemer zelf, maar is tevens bedoeld om andere stakeholders (denk hierbij aan leveranciers, kredietverschaffers en de fiscus) een realistisch beeld te verschaffen van de financiële situatie van de onderneming of organisatie.

Deze derden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de gepresenteerde cijfers. Dankzij onze specifieke deskundigheid op het terrein van verslaggeving en fiscaliteit kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een correcte jaarrekening, die wij voorzien van een samenstellingsverklaring.

Daarnaast kunnen wij de jaarcijfers via SBR aanleveren bij kredietverschaffers en/of de Kamer van Koophandel.

Opstellen prognoses en begrotingen

Voor investeringen of financiering van de groei van uw onderneming heeft u soms extra middelen nodig die niet binnen de onderneming beschikbaar zijn. In zo’n geval moet u een beroep doen op een externe financier zoals een bank of investeerder, dan wel een crowd funding actie starten.

Voor het aantrekken van vreemd vermogen, in welke vorm dan ook, is het overleggen van de jaarrekeningen over de afgelopen drie jaar altijd een eerste voorwaarde. Doorgaans zal ook om een realistische prognose voor de komende jaren worden gevraagd. Op basis van een gedegen bedrijfseconomische achtergrond én kennis van uw onderneming, zijn wij in staat deze prognoses op een professionele manier voor u te verzorgen.