Salarisadministratie:

Wat kunnen wij voor u betekenen, wanneer u de loonadministratie aan ons uitbesteed.

Verwerking:

 • salarisstroken per periode

 • journaalposten per afdeling

 • reserveringen vakantiegeld en bonussen

 • verzorging betaalopdrachten

 • verzuimregistratie

Uitvoeringsinstellingen:

 • meldingen sociale verzekeringen, pensioenverzekeraars en Arbo-diensten

 • voorschotnota

 • loonopgaven

Fiscus:

 • periodiek aangiften

 • loonopgaven

Jaarwerk:

 • loonstaat per werknemer

 • opgaven naar fiscus en uitvoeringsinstelling

Advies:

 • toetsing op wet- en regelgeving

 • fiscaal toelaatbare regelingen

 • subsidie regelingen

 • afdrachtverminderingen loonheffing

 • pro-forma loonberekeningen